บทความ ล่าสุด:
  1. Teams may substitute any number
  2. 2017 SF esport league
  3. 2016 SF esport league
  4. 2015 PB esport league
  5. Hello world!

ประวัติความเป็นมาของทีม

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแข่งขันเกม

ผลงานของทีม

[interactive_banner banner_image=”id^128|url^http://1stesports.esportteamthai.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/t-shirt2017.jpg|caption^null|alt^null|title^t-shirt2017|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(36,36,36,0.06)”]

Facebook

[ff id=”1″]
logo
1st Esport
Address
20 First Avenue, San Jose, CA 95101, USA
Phone
089-xxx-xxxx